Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat az alábbi EU-(GDPR) rendelet alapján jött létre:

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései lettek figyelembe véve.

A jelen adatkezelési szabályzat a www.lezso.hu weboldalon Leitmann Zsolt (adatkezelő) a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, e-mailen vagy telefonon keresztüli ajánlatkérés vagy más célból megadott személyes adatok rögzítésre kerülnek a szolgáltatás maradéktalan teljesítése, valamint pénzügyi rendezése céljából. Ezen adatokat szerződéses kötelezettség maradéktalan teljesítése vagy a szerződés meghiúsulása esetén az érintett magánszemély kérésére törlésre kerülnek. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében kezelt számlázási adatok, melyek legkevesebb a mindenkori jogszabályokban rögzített időtartamig kerülnek megőrzésre.
Nem definiált adatok, mint a szolgáltatás részét képző fotók kezelésére és tárolására a felek által megkötött és magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadott szolgáltatási szerződés keretein belül történik. A szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel során ezen adatkezelési nyilatkozat tevőleges hozzájárulással elfogadásra kerül.

Az Adatkezelő nemi, faji, politikai, vallási adatokat nem kezel, és nem tárol.

Adatkezelő adatai és elérhetőségei:

Név: Leitmann Zsolt
Cím: 5000 Szolnok, Malom utca 1.
Adószám: 65878747-1-36
Cégadatok: 28910485
Email: lezso (kukac) lezso.hu
Telefonszám: +36308273737

Kezelt adatok
Az érdeklődők ajánlatadás, vagy megrendelés céljából fordulnak egy űrlapon keresztül az Adatkezelőhöz, és ezért adják meg személyes adataikat melyek rögzítésre kerülnek:
 • Érdeklődő neve
 • E-mailcím
 • Mobiltelefon szám
 • Fotózás helye
 • Fotózás időpontja
Megbízási díjjal kapcsolatos számla kiállításához számlázási cím
 
 • Adatkezelés célja
 • Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, ajánlattétel, kapcsolattartás fotósi szolgáltatás elvégzéséhez. Adatkezelő a Megbízó ügyfélel véglegesített szerződés keretében írásban rögzíti a fotózás előtt a szolgáltatás feltételeit.
 • Adatkezelés jogalapja
 • Az Adatkezelés jogalapja az érdeklődő, felhasználó (adatgazda) személyes, önkéntes és határozott hozzájárulása, melyet elektronikus úton erre kihelyezett üres jelölőnégyzet kipipálásával, illetve szerződéstervezet elfogadásával és aláírásával erősít meg. Elektronikus regisztráció, megrendelés csak akkor válik véglegessé és az adatok akkor kerülnek be az Adatkezelő rendszerbe, ha jelen Adatkezelési Szabályzat megismeréséről Adatgazda/Felhasználó egyértelműen nyilatkozik a jelölőnégyzet kipipálásával.
 • Cookie-k (intenetes sütik) használata
 • Ez az oldal ún. cookie-kat (sütiket) használ. Ezek szövegfájlok, amelyeket a böngésző a gépre tölt le, hogy javítsa a felhasználói élményt. Remarketing tevékenység célból a honlap látogató felhasználó (adatgazda) egyértelmű engedélye esetén – a honlap kódja cookie-kat (sütiket) helyez el látogató számítógépén, melynek segítségével a Facebook és Google (mint adatfeldolgozók) hirdető rendszerein keresztül célirányos hirdetésekhez, ajánlatokhoz juttatja a honlap látogatóját. Ezek a szolgáltatók kezelik az elhelyezett cookie-k, adatait személyes adatokkal ezt nem társítják (például név, cím, ip cím).
 • Az adatok feldolgozását az alábbi vállalkozások, a továbbiakban adatfeldolgozó végzik:
 • Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, Telefon: +1 650-543-4800.
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Kifogás, jogorvoslat
 • Az adatkezelésben érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon. Ha szeretné, hogy adatait a továbbiakba ne kezeljem vagy használjam, továbbá ha ön úgy érzi, hogy adatait nem tisztességesen, nem jogszerűen és nem a felhatalmazásának, hozzájárulásának megfelelően használom, először forduljon hozzám bizalommal, hogy kérésének, észrevételeinek eleget tehessek!
 • Az adatkezelő elkövet mindent, hogy megadott adataikat megvédje, helyesen, jogszerűen és tisztességesen kezelje. A bekövetkező esetleges hiba esetén kérem, hogy értesítsen az elérhetőségeken! Szíves közreműködését, együttműködését, megértését előre is köszönöm.
 • Megkeresését, figyelmeztetését, panaszát, tiltakozását kézhez vételt követően 15 naptári napon belül Adatkezelő kivizsgálja, dokumentálja, és az érintettnek erről írásban beszámol. Az adatvédelmi incidensről Adatkezelő jelentést nyújt be NAIH-hoz.
 • Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410